This is very old and outdated translation. If you can read English or Russian please use up-to-date English version or Russian version.

If you want to help to update the translation please contact me. New translation is based on GetText and can be edited with weblate.org. It is already machine-translated and need only proof-reading and may be some copy-pasting from here.


TRegExpr е мощен и лесен за използване инструмент, който е предназначен за проверка, на базата на предварително дефинирани изрази (шаблони, regular expressions) на входни данни в текстови полета (в бази от данни, web-ориентирани приложения и др.), за търсене и замяна на текст, за създаване на инструменти, подобни на egrep от UNIX и т.н.

С негова помощ лесно можете да проверявате например дали един e-mail адрес е синтактично правилен, да извличате необходимите Ви данни (като телефонни номера, пощенски кодове и др.) от произволен неформатиран текст, да намирате определена информация в web-страници – възможностите са ограничени единствено от  Вашето въображение! Обърнете внимание – правилата (изразите) за търсене и проверка може да бъдат изменяни без прекомпилиране на основната Ви програма!

Тази библиотека е freeware и представлява разширена Delphi-версия на библиотеката V8 на Henry Spencer за работа с подмножество на дефинираните в езика Perl нормални изрази (Regular Expressions).

TRegExpr е написан на чист Object Pascal, като всички сорс-кодове са достъпни безплатно.

Освен това към оригиналния С-код са добавени някои разширения и всичко е капсулирано в обектния клас TRegExpr, който е реализиран в един-единствен файл - RegExpr.pas.

За неговото използване не са необходими никакви DLL !

За начало може да погледнете някои прости примери на използване , а ако не сте запознати с изразите Regular Expressions, да разучите техният синтаксис. (За обучение и експерименти може да използвате и демонстрационната програма).

TregExpr може да работи и с Unicode-стрингове - вижте как се работи с Unicode.

Историята на разработката и измененията на библиотеката, както и новите неща, са описани в История.

Ако при работа с библиотеката откриете някакви грешки, ако имате забележки или нови идеи, изпращайте ги без притеснение.

Благодарности

 • Guido Muehlwitz – намерил и изчистил грозен бъг в обработката на големи стрингове
 • Stephan Klimek – тествал в CPPB и предложил/реализирал много възможности
 • Steve Mudford – реализирал параметъра Offset
 • Martin Baur (www.mindpower.com) - помощ на немски, полезни съвети
 • Yury Finkel – реализирал поддръжката на UniCode, намерил и поправил грешки
 • Ralf Junker – някои нови възможности, много съвети по оптимизацията
 • Simeon Lilov – помощ на български
 • Filip Jirsбk и Matthew Winter (wintermi@yahoo.com) - помощ при реализацията на нежадния режим
 • Kit Eason – много примери, използвани в тази помощ
 • Juergen Schroth – изчистване на грешки и полезни предложения
 • Diego Calp (mail@diegocalp.com), Аржентина – помощ на испански

И на много други – за голямото чистене на грешки !

Documentation