This is very old and outdated translation. If you can read English or Russian please use up-to-date English version or Russian version.

If you want to help to update the translation please contact me. New translation is based on GetText and can be edited with weblate.org. It is already machine-translated and need only proof-reading and may be some copy-pasting from here.


Това е проста програма, която можете да използвате за изследване и тестване на RE. Разпространява се като сорс (проекта TestRExpr.dpr) и като TestRExpr.exe.

Отбележете, че тя използва някои свойства на VCL които съществуват само в Delphi 4 или по-висока версия. Ако компилирате в Delphi 3 или Delphi 2, ще получите съобщения за грешки, отнасящи се за непознати свойства. Можете да ги игнорирате – тези свойства за необходими за промяна на размерите и наместване на компонентите, ако формата промени размерите си.

С помощта на тази програма може лесно да определяте броя на подизразите, които да редактирате, да отидете на някой дефиниран подизраз (както в изходния код на RE, така и в резултатите, върнати от него), да си поиграете с функциите Substitude, Replace и Split и др.

Нещо повече – в демонстрационния проект са включени много примери – използвайте ги за разучаване на синтаксиса на RE или за бързо разучаване на възможностите на TRegExpr.